با عنوان :  جداسازی و شناسایی سروتیپ های سالمونلاهای جدا شده از تخم مرغ های بومی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

 دانشکده کشاورزی، گروه علوم و صنایع غذایی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد‹‹M.Sc.››رشته مهندسی کشاورزی علوم و صنایع غذایی- گرایش مهندسی علوم و صنایع غذایی

 عنوان

جداسازی و شناسایی سروتیپ های سالمونلاهای جدا شده از تخم مرغ های بومی و صنعتی استان مازندران با بهره گیری از PCR

استاد راهنما

آقای دکترحسین جلالی

استاد مشاور

آقای دکترهاتف آجودانی فر

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                        صفحه

چکیده   ………………………………………………………………………………………………………. 1                        

  1. فصل اول : مقدمه و هدف

1-1. مقدمه …………………………………………………………………………………………………. 3  

1-2. هدف ………………………………………………………………………………………………….. 18                  

  1. فصل دوم : کلیات

2-1. پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………….. 20    

2-2. ساختمان و ارزش غذایی تخم مرغ………………………………………………………………. 30

2-3. نحوه نگهداری و ذخیره سازی تخم مرغ………………………………………………………… 47

2-4. انواع درجه بندی تخم مرغ…………………………………………………………………………. 48

2-5. مکانیسم های دفاعی تخم مرغ…………………………………………………………………….. 48

2-6. میکروبیولوژی تخم مرغ…………………………………………………………………………….. 52

2-7. باکتری سالمونلا………………………………………………………………………………………. 53

  1. فصل سوم: مواد وروش ها
  2. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3-1. وسایل و مواد مورد بهره گیری………………………………………………………………………… 67

3-2. روش کار ……………………………………………………………………………………………… 69

3-2-2. آماده سازی محتویات نمونه های تخم مرغ جهت کشت باکتریایی…………………….. 72

3-2-6 . مرحله تایید ………………………………………………………………………………………. 74

3-2-6-3 . آزمون های سرولوژیکی …………………………………………………………………… 77

3-2-6-3-1 . حذف سوش های خودآگلوتینه ………………………………………………………. 77

3-2-6-3-2 . آزمون برای تشخیص وجود آنتی ژن O,Vi,H…………………………………… 78

3-2-6-4. تفسیر نتایج واکنش های سرولوژیکی و بیوشیمیایی…………………………………… 78

3-2-6-5 . بهره گیری از واکنش زنجیره ای پلیمراز(PCR)………………………………………….. 78

3-2-6-5-6: رسم درخت فیلوژنی……………………………………………………………………… 84

3-3. روش های آماری واکاوی یافته ها…………………………………………………………………… 85

  1. فصل چهارم: نتایج پژوهش

4-1. نتایج…………………………………………………………………………………………………….. 85

4-1-5 . نتایج تست های بیوشیمیایی…………………………………………………………………… 90

4-1-6. نتایج آزمون های سرولوژیکی………………………………………………………………….. 91

4-1-7. نتایج آزمون PCR……………………………………………………………………………….. 91

4-1-8 . نتایج میزان آلودگی تخم مرغ های بومی و ماشینی استان مازندران ………………….. 96

4-1-8-2. نتایج آزمون های آماری آلودگی تخم مرغ های بومی و ماشینی شهرستان ها……. 96

  1. فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1. بحث……………………………………………………………………………………………………. 106

5-2. نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………….. 109

5-3. پیشنهادات……………………………………………………………………………………………… 110

منابع  ………………………………………………………………………………………………………….. 111

پیوست…………………………………………………………………………………………………………. 119

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………. 123

چکیده

سابقه و هدف

          تخم مرغ و محصولات تخم مرغ آلوده یکی از منابع مهم بیماری های ناشی از غذا مثل سالمونلوسیس می باشد. سالمونلوسیس یکی از عمده ترین و وسیع ترین بیماری ناشی از غذا در سرتاسر جهان می باشد، در هر سال میلیون ها مورد انسانی در تمام دنیا گزارش می گردد، و در هزاران نفر منجر به مرگ می گردد. پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان آلودگی تخم مرغ های مصرفی بومی و ماشینی استان مازندران به باکتری سالمونلا انجام گردید.

روش پژوهش

          در این مطالعه توصیفی مقطعی،ازاوخر فروردین91 تا اوایل مرداد91، تعداد200 عدد تخم مرغ بومی و 56 عدد تخم مرغ ماشینی از سطح استان مازندران جمع آوری و محتویات آن ها از نظر آلودگی سالمونلایی مورد مطالعه قرار گرفتند. تخم مرغ های بومی و ماشینی هر یک پس از مخلوط کردن به گونه جداگانه درون 45 میلی لیتر محیط پپتون واتر اضافه شدند، در ادامه بر اساس روش های کشت استاندارد اقدام جداسازی صورت گرفت و بر روی تمامی باکتری های جدا شده از محیط های کشت افتراقی، آزمایشات دقیق بیوشیمیایی انجام گردید، سپس جهت تشخیص قطعی سالمونلا از آزمون های سرولوژیکی و PCR بهره گیری گردید.

یافته ها

          پس از انجام مراحل کشت، از مجموع 200 عدد تخم مرغ بومی مورد مطالعه، یک عدد تخم مرغ مشکوک به باکتری سالمونلا پیدا نمود گردید که بعد از انجام آزمون PCR مشخص گردید که متعلق به گونه سیتروباکتر فروندی می باشد و در56 عدد تخم مرغ های ماشینی هیچ یک از تخم مرغ ها به باکتری سالمونلا آلوده نبودند، همچنین نظاره گردید که از مجموع 56 عدد تخم مرغ ماشینی3/5% تخم مرغ ها به باکتری اشرشیا و 7/1% به باکتری سیتروباکتر آلوده بودند و همچنین 5/6% تخم مرغ های بومی به باکتری اشریشیا، 5/2% به باکتری کلبسیلا، 5/1% به باکتری شیگلا و 9% به باکتری سیتروباکتر آلوده بودند.

نتیجه گیری

با در نظر داشتن نتایج بدست آمده، در هیچکدام از نمونه تخم مرغ های بومی و ماشینی مصرفی استان مازندران در این پژوهش آلودگی سالمونلایی نظاره نشده می باشد، اما آلودگی محتویات تخم مرغ های بومی و ماشینی به باکتری های دیگر نظاره شده می باشد که لازم می باشد اقدامات بهداشتی بیشتری در این مناطق صورت گیرد.

 واژه های کلیدی: تخم مرغ ، سالمونلا، سالمونلوسیس، گاستروانتریت

1-1. مقدمه

1-1-1. خصوصیات تخم مرغ

        تخم مرغ یک غذای پایه ای دارای اهمیت برای میلیون ها نفر در سرتاسر دنیا می باشد(31). از پرزرده ترین تشکیلات یاخته تناسلی در حیوانات تخمگذار می باشد(12). تخم مرغ به خاطر بهره گیری راحت یکی از پرمصرف ترین مواد غذایی مورد بهره گیری بشر می باشد(12). یکی از کامل ترین منابع غذایی حیوانی برای بشر و در صورت لزوم حیوانات به شمار می رود که خلقت آن را به عالی ترین وجه و شکل ممکن بسته بندی نموده می باشد(12).

        تخم پرندگان يکي از غذاهاي معمول و همچنين يکي از متنوع ترين مواد غذايي می باشد که در آشپزي مورد بهره گیری قرار مي گيرد و رايج ترين مورد بهره گیری از تخم پرندگان، تخم مرغ می باشد. اما تخم دیگر پرنده ها مثل شترمرغ، اردک، بلدرچین نیز توسط بشر ها مصرف می شوند. تخم ها معمولا به صورت تخم با پوسته فروخته و مصرف می شوند، برای مصارف تجاری و در سرویس های آماده سازی غذاها تخم ها از پوسته شکسته می شوند و سپس ممکن می باشد به گونه کامل یا به صورت زرده و سفیده جدا مصرف شوند(66).

        تخم مرغ ها یک منبع خوبی از پروتئین های با کیفیت بالا هستند. آن ها تامین کننده منابع خوبی از آهن، ویتامین ها و فسفوروزها هستند. به عنوان یک منبع مغذی از ویتامین D و در رتبه دوم بعد از روغن کبد ماهی هستند. تخم مرغ ها مقدار کلسیم کمی دارند که در پوسته پیدا نمود می گردد و حاوی مقدار کمی از ویتامین C هستند(65).

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

        تخم مرغ ها تامین کننده یک منبع مغذی متعادل و خوب برای بشر در همه سن ها هستند، زرده تخم مرغ خیلی پخته شده یک حجم مغذی بزرگی به عنوان منبع تکمیلی بالای آهن برای بچه ها می باشد و زمانی که بچه ها به سن یک سالگی می رسند ممکن می باشد به آن ها سفیده تخم مرغ بدهند. حجم کالری کم، قابلیت هضم آسان و حاوی مواد مغذی بالا، تخم مرغ ها را به عنوان یک ماده گرانبها در رژیم های درمانی برای افراد مسن ساخته می باشد. در دوران نقاهت هنگامی که یک رژیم غذایی ملایم مورد نیاز می باشد تخم مرغ ها یک رژیم غذایی مطلوب را فراهم می کنند(65).

       تخم مرغ یک منبع بالقوه خوب از مواد خام برای صنایع دارویی و آرایشی می باشد. همچنین به گونه وسیعی در صنایع غذایی بهره گیری می گردد. تخم مرغ تأثیر مخمر، غليظ کننده و چسباننده مواد را داراست که مانند در سس هايي مانند سس مايونز بهره گیری مي گردد. در ساير موارد مانند در غذاها و در دسرهاي مخصوص و در انواع کرم ها که از تنوع بالايي برخوردارند، مصرف شده و به آن ها لطافت خاصي مي بخشد. در رأس همه اين تأثیر هاي پنهان، اين ماده غذايي به تنهايي نيز مغذي و خوشمزه می باشد خواه به صورت آب پز، نيمرو يا به صورت انواع املت ها باشد(57).

       تخم مرغ با داشتن مقدار متوازنی از غنی ترین مواد پروتئینی، چربی، کربوهیدرات، مواد معدنی، ویتامین ها طی بیست روز دوران زندگی جنینی تنها منبع تامین غذای جنین این موجود می باشد(12).

مواد مغذی که تخم مرغ ها را یک ماده غذایی با کیفیت بالا برای بشر میسازند، یک محیط رشد خوب هم برای باکتری ها هستند (39).

       وجود هرگونه دگرگونی درتخم مرغ بسهولت مورد توجه واقع می گردد و برخورد کنندگان با این دگرگونی ها مصرا خواهان آگاهی از علت یا علل وجودی آنها هستند. فساد تخم مرغ، بدشکلی ها، تغییرات رنگ و بسیاری ناهنجاری ها از مسائلی می باشد که همیشه توجه خاص مصرف کنندگان این ماده غذایی را به خود جلب کرده اند. فساد تخم مرغ معمولا عفونتی می باشد ناشی از اختلاطی از باکتری های گرم منفی و در بعضی موارد چند باکتری گرم مثبت(12).

       تخم مرغ در صورت حملات میکروبی و فیزیکی دارای 2 مکانیسم دفاعی بزرگ می باشد 1- سیستم محافظتی شیمیایی که از زرده و آلبومن تشکیل شده می باشد 2- سد فیزیکی که از پروتئین های ماتریکسی پوست تخم مرغ تشکیل شده می باشد در برابر حجوم باکتریایی، تخم مرغ را محافظت می کند(31).

1-1-2. بیماری های منتقله از غذا

       تمام بیماری های ناشی از مصرف مواد غذایی به دو دسته مسمومیت ها [1] و عفونت ها[2] تقسیم شده اند. مسمومیت های غذایی به علت مصرف سموم شیمیایی یا سموم بیولوژیکی به وجود می آیند. سموم بیولوژیکی به گونه طبیعی در بعضی حیوانات و گیاهان وجود دارند و یا اینکه به صورت متابولیت های سمی از میکروارگانیسم ها ترشح می شوند(22).

       مسمومیت های غذایی باکتریایی [3]به بیماریهای با منشا غذایی گفته می گردد که عامل آن سم باکتریایی تولید شده در مواد غذایی می باشد. عفونت های غذایی باکتریایی [4] به آن دسته از بیماریهای با منشا غذایی گفته می گردد که عامل آن ورود باکتری ها به بدن از طریق مصرف مواد غذایی آلوده می باشد، که بدن بشر در برابر حضور آن ها یا متابولیت های آن ها از خود عکس العمل نشان می دهد(22).

عفونت هایی که در آن ماده غذایی محیطی برای رشد پاتوژن به شمار می رود که در این صورت تعداد پاتوژن ها زیاد شده و احتمال عفونت مصرف کننده افزایش می یابد. این پاتوژن ها شامل گونه های سالمونلا، ویبریوپاراهمولیتیکوس و اشریشیاکلی انتروپاتوژنیک هستند(22).

1-1-3 . سالمونلا به عنوان بیماری عمده ناشی از غذا

       بیماری های ناشی از غذا نتیجه فروبردن انواع زیادی از آلوده کننده های مواد غذایی یا میکروارگانیسم های پاتوژن، توکسین های میکروبی و شیمیایی می باشد(56). بیماری های ناشی از غذا به عنوان یک تهدید جهانی سلامت عمومی باقی ماندند، رایجترین آن ها سالمونلا می باشد که به عنوان یکی از باکتری های اولیه پاتوژنی ناشی از غذا با اهمیت برای بشر ها مورد توجه می باشد(63). سالمونلوسیس یکی از بیماری های عمده ناشی از غذا در سرتاسر جهان می باشد(56). بعضی از سروتیپ ها مثل سالمونلا تایفی و پاراتیفی همچنین پاتوژن های ناشی از غذا هستند که بیماری سیستمیک تب تیفوئید و تب پاراتیفوئید ایجاد می کنند. گسترش آن ها اکثرا به وسیله مواد غذایی و آب آلوده شده به وسیله مدفوع بیماران و حاملین میکروب می باشد(56).

1-1-4 . تخم مرغ و محصولات غذایی حاوی تخم مرغ عمده ترین انتقال دهنده باکتری سالمونلا

پوست تخم مرغ خام و محتویات آن به عنوان منابعی از سالمونلا شناخته شده اند. واکاوی 55 مسمومیت غذایی سالمونلا نشان می دهد که مهم ترین فاکتور شرکت کننده در شیوع سالمونلوسیس، شامل مواد غذایی خام آلوده شده (تخم مرغ)می باشد(56).

       به علت آسیب پذیر بودن سالمونلا در برابر حرارت عفونتهای سالمونلا انتریتیدیس ناشی از غذا به کرات وابسته شده به مصرف تخم مرغ های خام و مواد غذایی حاوی تخم مرغ خام مثل بیسکویت، مایونز، بستنی خانگی، پاستا، سس ها(56).

       طبق گزارش دپارتمان بهداشت محیط و غذا هنگ کنگ [5] تخم مرغ و محصولات تخم مرغ از مهمترین ایجاد کننده های شیوع مسمومیت های غذایی سالمونلایی می باشد که برای 3% تعداد کل موارد تایید شده سالمونلوسیس محاسبه می گردد ().

تعداد صفحه :137

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com