با عنوان : طراحی پناهگاههای مربوط به مسیرهای کوهنوردی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشكده فنی و مهندسی

پایان نامه كارشناسي ارشد مهندسی معماری(A0M)

عنوان:

طراحی پناهگاههای مربوط به مسیرهای کوهنوردی نهارخوران گرگان بسوی جنوب (سمنان)

استاد راهنما:

آقای دکتر سیروس باور

 استادان مشاور:

خانم دکتر الهام مطلبی

آقای دکتر ایرج شهروزتهرانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                        صفحه

چکيده. 1

مقدمه. 2

فصل اول : طرح موضوع و سیری در مفاهیم اولیه. 4

1-1-اظهار مسئله. 5

1-2-اهمیت مسئله وضرورت انجام پژوهش.. 6

1-3-اوقات فراغت… 7

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1-3-1-تعریف اوقات فراغت… 7

1-3-2-اهمیت و ضرورت اوقات فراغت… 9

1-3-3- اوقات فراغت در دوران باستان. 11

1-3-4- اوقات فراغت در قرون وسطی.. 12

1-3-5- اوقات فراغت و صنعتی شدن. 12

1-3-6- تاریخچه اوقات فراغت در ایران. 12

1-3-7-تعریف فراغت از منظر رویکردهای مختلف…. 13

1-3-8-کارکردهای اوقات فراغت… 15

1-3-9-شاخصهای فراغت در دوران جدید. 20

1-3-10- لزوم برنامه ریزی فرا دستگاهی برای غنی سازی اوقات فراغت… 21

1-3-11- انواع شیوه های گذران اوقات فراغت… 22

1-3-12- اوقات فراغت و نهادها و دستگاههای اجرایی متولی آن. 27

1-3-13- الزامات برنامه ریزی اوقات فراغت… 27

1-3-14- چالشهای برنامه ریزی اوقات فراغت… 28

1-3-15- موانع و معضلات موجود درگذران اوقات فراغت… 28

1-3-16- آثار ارزشمندیاوقات فراغت بر اساس برنامه ریزی.. 30

1-3-17-متغیر های موثر بر شیوه های گذران اوقات فراغت… 31

1-4 – توریسم.. 32

1-4-1-توریست… 32

1-4-2-اهمیت گردشگری.. 32

1-4-3-توریسم در جهان. 34

1-4-4- توریسم در ایران. 36

1-4-5- توریسم روستایی.. 38

1-4-6- انواع توریسم روستایی.. 39

1-4-7-ابعاد و اثرات گردشگری روستایی.. 40

1-4-8-جایگاه توریسم در توسعه روستایی.. 41

1-4-9-معضلات گردشگری روستایی.. 43

1-4-10- انواع گردشگری.. 44

1-5 – اکوتوریسم.. 51

1-5-1-ویژگی های اکوتوریسم.. 52

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

1-5-2- انواع گردشگری در جهان. 52

1-5-3- انواع اکوتوریسم.. 54

1-5-4- منابع اکوتوریسم.. 56

1-5-5- اهمیت اکوتوریسم.. 57

1-5-6- رشد صنعت اکوتوریسم.. 57

1-5-7- اکوتوریسم در ایران. 58

1-5-8- علت سرمایه گذاری اکوتوریستی در ایران. 59

1-5-9- چالشهای پیش روی اکوتوریسم.. 60

1-6 – فرهنگ طبیعت گردی.. 63

1 – 7- راهکارهای عملی اکوتوریسم پایدار. 65

1- 8 – دستورالعملهایی برای توسعه اکوتوریسم روستایی 65

1- 9 – ضمین رشد و شکوفایی موثر در بازار گردشگری.. 73

فصل دوم : پیشینه پژوهش.. 77

2-1 – مطالعات صورت گرفته در مورد اکوتوریسم ایران. 78

2 – 2- مطالعه دیدگاهها و نظریه ها 80

2- 2 -1- دیدگاه اسلام. 80

2- 2 -2- دیدگاه جامعه شناسی.. 80

2- 3 – بیانیه اسلو پیرامون اکوتوریسم 87

فصل سوم : معرفي منطقه مورد مطالعه. 92

3-1 – موقعیت جغرافيايي استان گلستان. 93

3 – 2- ناهمواريهاي استان گلستان. 94

3- 3 – خصوصیات انسانی استان گلستان 95

3- 4 – جغرافیای اقتصادی استان گلستان. 100

3- 5-مطالعه اکوتوریسم دراستان گلستان. 105

3- 6 – تاسیسات اقامتی در استان گلستان. 107

فصل چهارم : برنامه فیزیکی طرح و استانداردها 110

4-1 – هتل.. 111

4-1-1-متل.. 111

4-1-2- موقعیت مکانی انواع هتل در شبکه اکوتوریسم.. 112

4-1-3- جا، ظرفیت و درجه بندی هتل.. 112

4-1-4- تخصیص فضا های هتل.. 114

4-1-5- طبقات مهمان. 115

4-1-6- طراحی طبقات… 116

4-2- نقشه های ساختمانی بلند مرتبه. 119

4- 3- طرحهای دارای آتریوم. 120

4- 4- سوئیت ها 123

4- 5 – اصول و ضوابط در طراحی هتل ها 123

4-6- نکات مهم در طراحی هتل ها 124

4-7- طبقه بندی هتل ها 126

فصل پنجم: نقشه های معماری 12

منابع و ماخذ.

چکيده

امروزه طبیعت‌گردی در میان گونه‌های مختلف گردشگری از جایگاه ویژه و رشد قابل توجهی برخوردار می باشد . توريسم طبيعت يا اکو توريسم نيز از مهمترين جاذبه هاي بخش گردشگري می باشد و سالانه ميليونها نفر بمنظور ديدار از مناطق خوش آب و هوا و يا خوش منظره، تمدد اعصاب و استراحت، بهره گیری از آبهاي معدني و درماني، تفريح، هيجان، ماجرا جويي و غيره جذب طبيعت مي شوند. بررسى جغرافيائى طبيعى ايران و نيز امکان سنجى هر کدام از جاذبه‌هاى اکوتوريستى قابل سرمايه‌گذارى در کشور ما بيانگر آن می باشد که اکوتوريسم در ايران يک منبع اقتصادى کم‌نظير خاص بسيار مستعد و البته رها شده به حال خود می باشد. استان گلستان يكي از مناطق ديدني ايران می باشد كه آكنده از جاذبه‌هاي طبيعي اعم از پارك‌ها، تالاب‌ها، آبشارها، جنگل‌ها، سدها و روستاهاي جذاب و ديدني می باشد، بنابر این در این پژوهش کوشش می گردد محیط مناسب اقامتی برای گردشگران گرگان با در نظر داشتن ویژگی های اکوتوریستی بر مبنای حفاظت از محیط زیست و جذب حداکثر گردشگر طراحی گردد. آغاز با مشخص شدن موضوع و محل طراحی، مطالعاتی در دو زمینه زیر آغاز گردید:1-شناخت موضوع طراحی و 2-شناخت محل طراحی. در بخش اول برای شناخت موضوع طراحی به مطالعاتی در زمینه های شناخت فراغت و اکوتوریسم، شناخت فضای سبزو اهمیت آن در زندگی بشر، شناخت استانداردها و مقررات طراحی پرداخته گردید. در بخش دوم نیز به شناخت منطقه و مطالعات جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پرداخته ایم . پس از انجام مطالعاتی که به شناخت منطقه منجر گردید، طراحی محل اقامت گردشگران در جهت رفع کمبودها و جلب بیشتر گردشگران صورت گرفت.

کلمات کلیدی: اکوتوریسم، طراحی اقامت گاه، گرگان

 فصل اول

کلیات

– مقدمه

رشد و گسترش گردش گری ازجمله پدیده های مهم اواخر قرن بیستم می باشد که با سرعت درقرن جدید ادامه دارد . نواحی روستایی و کوهستانی مهم ترین عرصه هایی هستند که درزمینه گردش گری و فعالیت های وابسته به آن به شدت مورد توجه گردش گران و کارشناسان گردش گری می باشند .

گردش گری روستایی درارتباط با توسعه روستایی و توسعه پایدار مورد توجه می باشد . درواقع ، گردش گری روستایی نوعی گردش گری پایدار می باشد که ازمنابع نواحی روستایی ازجهت بهره وری ، اشتغال ، توزیع مناسب ثروت و درآمد ، حفاظت از محیط زیست و فرهنگ روستایی ، به کارگیری و مشارکت مردم محلی و شیوه مناسب هماهنگی و تطابق ارزش ها وعقاید سنتی با ارزش های عصرنوین ، به همراه دارد .

گردش گری روستایی می تواند تأثیر مهمی در توسعه مناطق روستایی که دارای مناظر طبیعی جذاب ، چشم اندازهای زیبا و متنوع ازنظر فرهنگی ، اقلیمی و قومی می باشد ، اعمال نماید .

گردش گری روستایی منافعی نظیر ایجاد فرصت های شغلی ، کسب درآمد بیشتر برای دولت ، افزایش درآمد خانوارهای روستایی ، ایجاد رفاه اجتماعی و غیره دارد ، اما مانند شمشیر دولبه ای می باشد که در صورت تبدیل شدن به گردش گری افسارگسیخته ، می تواند بر پیکره طبیعی و فرهنگی روستاها آسیب وارد کند .

ازآن جا که ایران کشوری با آب و هوای متنوع و انعطاف پذیر می باشد و در هر مقطعی از زمان ، چهار فصل را می توان در نقاط مختلف آن نظاره نمود ، بالطبع وجود چنین موقعیتی ، اثرات وپیامدهای خودرا برچهره زمین ازقبیل سکونت گاه ها ، فرم مساکن ، مزارع ، قشربندی اجتماعی و . . . نشان می دهد ودیگر اینکه فضای روستایی ایران بستر شکوفایی بخش مهمی از تمدن گذشته ایران زمین می باشد ودارای تنوع قومی ، فرهنگی می باشد وروستاهایی با ماهیت مختلف به وجودآمده اندکه متأسفانه فقط چند نمونه ازاین روستاها از قبیل ماسوله ، کندوان و ابیانه و چند روستای دیگر شناخته شده اند و دارای شهرت جهانی می باشند درحالی که این قبیل روستاها درایران بسیار زیادند که به ورطه فراموشی سپرده شده اند و حتی برای مردم ایران نیز ناشناخته هستند درحالی که با کمی توجه ، این روستاها می توانند تأثیر مهمی در توسعه روستایی و بهبود اقتصاد ناحیه ای داشته باشند .

اظهار مسئله

با گسترش روز افزون مهارت هاي روستايي ؛ كاهش در آمد خانوارهاي روستايي و افول كشاورزي روستايي نيازي روز افزون به فعاليتي جايگزين و در عين حال مكمل براي كشاورزي در نواحي روستايي احساس مي گردد تا به مقصود توسعه پايدار روستايي ، امكان بهره مندي روستائيان از معيشت پايدار فراهم آيد كه اين خود بهبود زندگي روستايي و رضايت مندي روستايي را به همراه دارد معمولاً توريسم بازديدهاي روزانه و اقامت هاي طولاني مدت دور از محل زندگي و كار را شامل ميشود . در حالي كه ديدارهايي مورد توجه هستند كه گردش گران حد اقل به مدت يك شبانه روز در روستا بمانند . كساني كه يك روز از روستا بازديد مي كنند در مقايسه با كساني كه مدت بيشتري در روستا مي مانند ؛ به دليل اينكه تعدادشان بيشتر می باشد تاثير بيشتر هم بر محيط زيست دارند پس بايد در برنامه ريزي و مديريت موثر در گردش گري روستايي هم تاثير بازديد هاي تفريحي روزانه و هم تاثير اقامت هاي بلند مدت را در نظر گرفت زيرا محدوده ي فعّاليّت هاي گردش گري در دامنه اين دو دسته قرار مي گيرد . در نهايت بخش گسترده اي از بازديدها از جانب قشر كوچكي صورت مي گيرد اما تعداد بازديد كنندگان داخلي كه روزانه گردش گري روستايي را مورد توجه قرار مي دهند بسيار زياد می باشد . انگيزه بسياري از گردش گران از ديدن روستا علاقه مندي به تجربه ي محيط روستاست تا شركت در فعاليت هاي مشخص . بنا براين مهم ترين تجربه اي كه گردش گران از گردش گران روستايي كسب مي كنند ؛ اين می باشد كه روستا با زندگي نوين شهري تقابل دارد .اما فوايد گردش گري روستايي محدوديت هايي دارد كه نشان مي دهد گردش گري روستايي نمي تواند يك شيوه موفق جهاني براي اقتصاد باشد در حاليكه علاقه مندي به اين پديده نشانگر اين می باشد كه برنامه ريزي دقيق و حساب شده اي براي گردش گري روستايي لازم می باشد . بنابراين موفقيت گردش گري روستايي به صورت جدايي ناپذير با توسعه و محافظت بيشتر منابع روستايي در ارتباط می باشد . (جوليا شارپلي ، 1380) البته توريسم به تنهايي منتهي به توسعه نمي گردد بلكه توسعه عمومي باعث بهره دهي توريسم ميشود .و در نهايت توريسم از ديد اقتصادي ؛ يكي از سريع ترين راه هاي بازگشت سرمايه می باشد و بالاترين ضريب انباشت را دارد . زيرا سرمايه به صورت ارز وارد كشور ميشود (سرلك ، 1380) . امروزه در قلمرو جغرافيا ؛مطالعات در بخش هاي مختلف روستا با تكيه بر تئوري سيستم ها و با تاكيد بر توجه سيستمي ؛ بررسي و تحقيق مي گردد . نبود اطلاع از امكانات بالقوه روستا ، بهره برداري كامل از آن را نا ممكن مي سازد و تدوين برنامه هاي مربوط به توسعه روستايي را با مشكل مواجه مي سازد(بدري فر ، 1376) . بنابراين مي توان اذعان نمود كه روستاشناسي مقدم بر برنامه ريزي روستايي می باشد . زيرا لازم می باشد كه بر اساس دريافت استعدادهاي موجود روستا ، برنامه ريزي نمود .(منشي زاده و همكار ، 1380) شرايط گوناگون روستاها به خصوص در كشورهاي در حال توسعه (و نوعاً در كشور ايران ) مي طلبد كه هدف برنامه ريزي روستايي در جهت رفاه بيشتر ساكنان ؛كاهش فاصله بين سطح زندگي روستايي و شهري ؛افزايش درآمد روستائيان ، كاهش شدت مهاجرت ها ، حفظ محيط طبيعي وجلوگيري از تخريب و آلودگي هاي آن و جهت دادن فرهنگ روستايي به سوي تفكر و انديشه ي خلاق داشتن و به كار بستن آن در جهت اوضاع باشد كه در نهايت باز خورد آن توسعه می باشد .

روستا واحد همگن طبیعی ، اجتماعی و اقتصادی می باشد که در آن افرادی که دارای عقاید و افکار تقریباً مشترکی هستند به سر می برند . روستائیان برای امرار معاش و گذراندن زندگی شان ناگزیر از انجام فعالیت هایی که اکثراً شامل کشاورزی ، دامداری ، صنایع دستی یا ترکیبی از اینها می باشد ، هستند در کشورهای جهان سوم روستائیان و کشاورزان به رغم کار و کوشش فراوان همواره غیر از قشر کم در آمد جامعه به شمار می طریقه و در تأمین مخارج و هزینه های زندگی دچار مشکل هستند . در روستاها پتانسیل های گردش گری روستایی می باشد که می تواند منبع جدید درآمدی برای روستائیان بویژه روستائیان کشورهای در حال توسعه باشد و تا اندازه ای معضلات آنها را حل کند یا تقلیل دهد . این امر مستلزم مدیریت و برنامه ریزی خاصی می باشد . گردش گران افرادی هستند که ممکن می باشد بر اساس حس کنجکاوی خود به روستاها سفر کنند تا علاوه بر دیدن مناظر طبیعی آن نقاط ، با آداب و رسوم و فرهنگ آنجا آشنا شوند .(مصدق ، 1388)

روستاهايي كه در حاشيه كوير و مناطق خشك قرار دارند . با معماري خاصي كه مختص مناطق خشك می باشد و ساكنين آنها كه داراي روحيه قناعت و ساده زيستي كه حاكي از شرايط طبيعي می باشد مي توانند براي جهان گردان جالب توجه باشند و يا اينكه اين روستاها مي توانند براي مطالعه كنندگان و بازديدكنندگان و ورزشكاران خدماتي ارائه دهند .

روستاهاي مناطق كوهستاني كه بعضاً داراي چشم اندازهاي زيبائي هستند كه به عنوان مكان هاي ييلاقي نيز مورد بهره گیری توريست ها بويژه در فصل تابستان قرار مي گيرند . نواحي كوهستاني همچنين به علت اينكه آب و هواي معتدل دارند محل زندگي و معيشت كوچ نشينان هستند، ايلات و عشاير ايران با بافت اجتماعي پيچيده و منسجمي كه دارند مي توانند براي توريست هاي علمي فرهنگي بسيار جاذب و جالب توجه باشند (رضواني ، 1377).

روستاهايي كه در مسير جاده ابريشم قرار دارند مثل بسطام و فرقان در سمنان و يا روستاهايي كه چشمه هاي آب گرم معدني فراواني دارند مثل سرعين در اردبيل هم مي توانند تأثیر مهمي در جذب توريست ايفا نمايند . در داخل و بطن هركدام از روستاهاي نواحی گوناگون كشور ، آثار و ابنيه هايي وجود دارند كه بر اساس تاريخ و موقعيت جغرافيايي شان به وجودآمده اند . در طرح هاي هادي روستايي يكي از مواردي كه تأكيد زيادي بر روي آنها مي گردد توجه ويژه به اين آثار و ابنيه هاست كه بايد مورد توجه قرار بگيرند و در جذب توريست تأثیر فعالي داشته باشند (ابري ، 1378) .

لذا در این پژوهش کوشش می گردد با مطالعه همه جانبه منطقه مورد نظر،سایتهای اقامتی برای گردشگران محیط طبیعی بخشی از استان گلستان و استان سمنان طراحی گردد.

تعداد صفحه :141

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com